indesign

InDesign – projekt oparty na siatce dokumentu

InDesign oferuje kilka narzędzi wspierających projektowanie układu graficznego. Siatkę dokumentu można tworzyć używając podziału strony na łamy tekstowe, można użyć funkcji „siatka”, można wspomagać skład liniami bazowymi tekstu. Wykorzystanie warstw pozwala zastosować złoty podział i ciąg Fibonacciego.

Przydatne umiejętności to praca z warstwami i stronami wzorcowymi. Praca z narzędziami typograficznymi, formatowanie tekstu, justowanie, style tekstowe i akapitowe. Czas wykonania 2 godziny.

InDesing – projekt portfolio

InDesign to także narzędzie umożliwiające pracę kreatywną. Korzystając z warstw, bibliotek stylów i kolorów, stron wzorcowych o różnych wielkościach, a także wsparcia Photoshopa i Illustratora, można szybko i efektywnie tworzyć różnorodne projekty graficzne. Portfolio to przykład pracy pozwalającej wykazać się kreatywnością i rozwijać projekty bez ograniczeń.

Przydatne umiejętności to praca z warstwami, stylami, ramkami graficznymi i tekstowymi, narzędziami swobodnej edycji tekstu. Czas 2 godziny.

InDesign – projekt kalendarza

Przygotowanie kalendarza to ćwiczenie pozwalając opanować narzędzia ułatwiające projektowanie w InDesignie. Praca z wątkiem tekstowym, stylami tekstowymi, próbkami koloru, linkowaniem plików – to tylko kilka z nich.

Przydatne umiejętności to praca z warstwami, stylami, ramkami graficznymi i tekstowymi, narzędziami swobodnej edycji tekstu. Czas – 2 godziny.

InDesign – okładka książki

Wykonanie okładki książki pozwala opanować narzędzia do pracy z tekstem, stylami, próbkami koloru, linkowaniem plików, stronami wzorcowymi, warstwami, kolorami dodatkowymi i zagadnieniami przygotowania do druku.

Przydatne umiejętności to praca z kolorem, grafiką rastrową, warstwami, stylami, ramkami graficznymi i tekstowymi, narzędziami swobodnej edycji tekstu i grafiki. Czas – 2 godziny.